OBS! Ny adress: Havskanten, Färgargatan 2, 453 33 Lysekil

Tel. 0707-39 83 38.  a.massage@telia.com

Massage

 

Klassisk svensk massage utvecklades av Per Henrik Ling i början av 1800-talet. Massagen är djupgående och läkande och gör att spänningar och värk i muskler och leder minskar. Swedish Massage är mycket populär och uppskattad  i andra delar av världen.
Som massageterapeut arbetar jag med massage och muskeltöjningar i behandlande och/eller  förebyggande syfte.

En massageterapeut har mer kunskap än massören i sjukdomslära, skadelära, fysiologi, muskelfunktionsdiagnostik och behärskar förutom massage och muskeltöjningar, ytterligare en eller flera massageterapeutiska metoder. En massageterapeut jobbar, liksom en massör, enbart med kroppens mjukdelsvävnader (hud, bindväv och muskler).

Diplomerad massageterapeut sedan år 2000 Axelsons Gymnastiska institut Stockholm, Medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är och certifierad  av Branschrådet Svensk Massage.

 

 

Zonterapi - Reflexogi

 

Zonterapi är ingen ny behandlingsform utan tillhör förmodligen de äldsta metoderna för självläkning av kroppen. Man vet att zonterapi använts för över 5000 år sedan både i öst och väst. Bland annat har flera indianstammar också haft kännedom om denna behandlingsform.

 

Naturmedicin

 

I den zonterapeutiska behandlingen tillämpar vi inte skolmedicinens symtombehandling. I stället bygger vi våra metoder på de naturmedicinska teorierna om de kroppsliga sammanhangen. Den naturmedicinska sjukdomsteorin bygger på att kroppen har ett väl utvecklat kommunikationsnät för inte bara blod-, lymfa- och nervbanor utan också via meridianerna i kroppen. Enligt det synsättet är symtom just symtom, dvs ett sätt för kroppen att tala om att allt inte står rätt till.

 

 

Fotzonterapi

 

Vi vet att kroppen använder smärta som varningssignal. Zoner/reflexpunkter finns i fötterna, händerna och på andra delar av kroppen dessa kommunicerar med körtlar, organ och övriga kroppsdelar. Fotzonterapin är en unik metod som använder sig av tryck på dessa reflexpunkter. Trycket stimulerar och skapar skapar en självläkningsprocess.

 

Användningsområden:
Värk i axlar, skuldror, rygg mm migrän astma tennisarmbåge hudbesvär eksem psoriasis störningar i mag- och tarmsystemet barnlöshet gall- och leverbesvär m m

 

 

 

Ansiktszonterapi

 

 

 

 

Ansiktszonterapi är en modern och effektiv behandlingsmetod som strävar efter att i första hand behandla sjukdomsorsaken och inte bara symptomen. Metoden är en kombination av bland annat orientalisk medicin, neuroanatomisk forskning, zonterapi, reflexologi, akupunktur och massage. När ansiktet behandlas påverkas hela kroppen positivt, både organiskt, kemiskt, fysiskt och emotionellt. Kroppen stärks, balanseras och den självläkande förmågan aktiveras. Blodcirkulationen i huden ökar vilket ger mer lyster och reducerade rynkor. Ansiktszonterapi ger goda resultat vid bl.a stress, problem med mage, tarm, hud, leder, muskler, utbrändhet mm.

 

 

 

 

Qigong

 

Qigong är en träning för ökad hälsa och medvetenhet. För många är det ett sätt att hantera stress, bli mer närvarande i kroppen och få ökad rörlighet. Qigong är dokumenterat effektivt för att uppnå bättre hälsa och avspänning.

Hantera stress
Minska spänningar och värk i nacke och axlar
Öka rörlighet och smidighet
Få ökad kroppsmedvetenhet
Få en djupare stillhet
Få en ökad närvaro i nuet
Få mer energi och livslust

Qigong kommer ursprungligen från Kina och betyder ungefär Träning i att öka sin livsenergi. Qi betyder just livsenergi och Gong betyder träning och övning. Qigong bygger på tusentals års erfarenhet och det finns de som säger att Qigong började för 5 000 år sen. Det man med säkerhet vet är att rörelserna finns beskrivna i en bok skriven för ca 2 500 år sen. Karaktäristiskt för Qigong är de långsamma rörelserna och de är nyckeln till kroppsmedvetenhet och närvaro.

 

 

Zhineng Qigong

 

Jag utövar  Zhineng (chi neng) Qigong Det är en modern medicinsk Qigong som har tusenåriga rötter och har skapats av Dr Ming Pang i Kina. Zhineng Qigong är en enkel, effektiv och mycket populär Qigongform som dessutom vunnit pris i Kina som den mest effektiva Qigongformen för att uppå bra hälsa. Zhineng betyder för övrigt intelligens och visdom.

Forskning på Qigong
Mycket forskning om positiva effekter av Qigong har gjorts både i Sverige och i hela världen. I Sverige bland annat på Karolinska Institutet och Sahlgrenska sjukhuset. Här kan du läsa mer om forskning på Qigong »

 

 

Mindfulness

 

Mindfulness handlar om att vara närvarande i nuet. För det är i nuet vi lever; det förflutna är förbi och framtiden har ännu inte inträffat. Det låter enkelt, men kräver träning. Den som tränar regelbundet genom meditationsövningar blir bättre rustad att möta vardagens stress och utmaningar. Det är vetenskapligt prövat likväl som det vilar på en erfarenhet som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. Mindfulnessmeditation är en meditationsteknik med rötter i zenbuddismen.

Mindfulness har översatts till medveten närvaro på svenska eftersom det bland annat handlar om att vara medveten här och nu. Ur det perspektivet är ett annan översättning "sinnesnärvaro". Det är ett bra svenskt ord eftersom mindfulness handlar om närvaro av alla våra sinnen. Vi kan vara här och nu när vi ser, hör, luktar, smakar eller känner – alltså våra fem fysiska sinnen. Men med sinne menar vi också vårt psyke. Att vi är medvetet närvarande med våra tankar och känslor så att vi lär oss att förstå hur vårt sinne påverkar oss.

De vanligaste anledningarna till långtidssjukskrivning i Sverige är smärttillstånd och psykisk ohälsa, vilka är besvär som ofta är stressrelaterade. Mindfulness har visat sig verksamt på alla dessa områden och kan utgöra ett kraftfullt komplement till psykoterapi och läkemedel för en mycket stor grupp människor. Ett verktyg att hitta tillbaka till sig själv och leva här och nu.

 

 

Bergsmeditation

 

Denna meditation kopplar samman IQ, EQ- Känslomässig intelligens och SQ- själslig intelligens. En metod grundad av Terry Evans. Genom denna meditation skalar man av lager efter lager likt en lök för att komma fram till den men är och inte den man förväntats vara eller tror sig vara. Tidigare upplevelser och inrotade mönster ges här en möjlighet att förändras. Dolda positiva potentialer kan komma fram och du kan ta stegen dit du vill. Du får möjligheten till flera nycklar och mer självinsikt. Det är ibland lätt att skylla på sin omgivning, projicera istället för att bli kapten på sitt eget skepp

Meditationen sker i grupp med max 7 deltagare. Vi träffas en gång i veckan under 6 veckor. Start januari 2014